VERZETTEN VAN WEDSTRIJDEN: HOE EN WAT?


Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over het verzetten van wedstrijden in de competitie. Sinds vorig seizoen zijn de regels hiervoor veranderd!

 

Wil je als team een wedstrijd uitstellen, breng je de captain van de tegenstander hiervan op de hoogte. De captain van de tegenstander (dus niet het uitstellende team!) dient zo spoedig mogelijk met minimaal 2 mogelijke nieuwe speeldata te komen. Hierbij moet de tegenstander (team dat geconfronteerd wordt met het uitstellen) telkens rekening houden met dagen waarop beide teams al een RDB-wedstrijd hebben gepland.

 

Het team dat de aanzet tot uitstel heeft gedaan (dus de wedstrijd wil uitstellen) dient één van de mogelijke data kiezen voor het spelen van de wedstrijd. Kan het team ook deze dagen niet, heeft het twee mogelijkheden:

 

1. De wedstrijd op de oorspronkelijke datum laten doorgaan
2. De wedstrijd “opgeven” en hierdoor een claim (-5 punten) te accepteren, het team dat geconfronteerd wordt met het uitstel krijg een claim mee (gemiddelde van het seizoen +1 punt met een minimum van 5 punten en een maximum van 9 punten).

 

Beide teams zijn dus zélf verantwoordelijk voor het op de juiste manier verzetten van wedstrijden en zullen dus samen tot een andere datum moeten komen.

 

Vaak krijgen wij te horen dat teams alléén maar op een bepaalde dag wil spelen. Bij het verzetten van wedstrijden, zeker als er gewerkt wordt met een competitie over 5 dagen, kán het voorkomen dat een team eenmalig op een andere dag zal moeten spelen en dus meerdere wedstrijden in een week zal moeten spelen. Vasthouden aan een bepaalde dag is met een uitsteltermijn van 28 dagen en een vol competitieschema in vele gevallen niet mogelijk en wij verzoeken alle teams hier enigszins soepel mee om te gaan.

 

De termijn voor het verzetten van wedstrijden blijft 28 dagen na de oorspronkelijke speeldatum. Hier zal niet van worden afgeweken.

 

Het verzetten van wedstrijden binnen dezelfde speelweek geldt niet als verzette wedstrijd.

 

Wij verzoeken alle teams hier rekening mee te houden.


 
Banner
Banner
© Rivierenland Darts Bond
Alle rechten voorbehouden